Editems umożliwia dotarcie do odbiorców z dowolną treścią, przekazem i informacją za pomocą ekranu telewizyjnego.
Treści na nim wyświetlane mogą być przez administrator programu dowolnie modyfikowane.

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH

Zarządzanie zasobami

 • dodawanie multimediów do biblioteki
 • nadawanie multimediom efektów
 • podstawowe konfigurowanie treści
 • grupowanie zasobów
 • listowanie i filtrowanie zasobów
 • możliwość dodania zasobów dostępnych w obrębie sieci komputerowej
 • obsługa mediów w FullHD
 • mozliwość zastosowania dowolnego rozszerzenia pliku multimedialnego
 • podgląd zasobów

Kompozycje

 • dowolność definiowania rozdzielczości ekranów
 • dowolność podziału ekranów na kanały
 • możliwość nakładania kanałów
 • opcje dostosowania pozycji i rozmiaru kanału na ekranie
 • edycja właściwości kompozycji
 • zapisanie dowolnej ilości gotowych kompozycji
 • dopisywanie dowolnego zasobu do dowolnego kanału.
 • definiowanie listy kompozycji;
 • definiowanie czasu zmiany kompozycji;
 • definiowanie zmiany kompozycji w odniesieniu do danego kanału;
 • definiowanie kolejności wyświetleń

Harmonogramy

 • uzależnianie wyświetlanej kompozycji od dnia tygodnia pory dnia, godziny, kalendarza
 • ustalanie przedziałów czasowych wyświetleń
 • podgląd harmonogramu " na taśmie"
 • mozliwość tworzenia dowolnej ilości harmonogramu

Zarządzanie odtwarzaczami

 • grupowanie odtwarzaczy
 • podgląd stanu podłączenia odtwarzacza
 • automatyczny restart odtwarzacza
 • definiowanie grup monitorów
 • przypisywanie harmonogramu do jednego odtwarzacza lub do grupy odtwarzaczy
 • podstawowe informacje techniczne o odtwarzaczu

Zarządzanie użytkownikami

 • definiowanie użytkowników
 • przypisywanie uprawnień
 • edycja i modyfikacja użytkowników
 • grupowanie użytkowników

Opcje dodatkowe

 • wyświetlanie pełnych stron www
 • obsługa tablic diodowych
 • obsługa kamer ip
 • łączenie z Web Service'ami
 • pobieranie treści RSS z internetu
 • ... oraz wiele innych