Editems umożliwia dotarcie do odbiorców z dowolną treścią, przekazem i informacją za pomocą ekranu telewizyjnego.
Treści na nim wyświetlane mogą być przez administrator programu dowolnie modyfikowane.

TT SoftTT Soft
35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 9A
www.ttsoft.pl


Infolinie TT Soft

  • infolinia ogólna:  tel. +48 (17) 785 05 04
  • serwis programów: tel. +48 (17) 785 05 01
  • serwis urządzeń: tel. +48 (17) 742 17 06
  • serwis instalacji: tel. +48 (17) 785 05 03

Biuro

  • tel. +48 (17) 854 79 57
  • fax +48 (17) 785 05 75